samolepky shop


Vybrané entity a klávesové zkratky typografických značek  

Dnes je: 27. 5. 2024
Název Entita Klávesová zkratka
& ampersand & Levý Alt + 0038
< menšítko/menší než &lt; Ctrl + Alt + , nebo Levý Alt + 0060
> většítko/větší než &gt; Ctrl + Alt + . nebo Levý Alt + 0062
  pevná mezera &nbsp; Levý Alt + 0160
„klasická“ pomlčka &ndash; Levý Alt + 0150
„dlouhá“ pomlčka &mdash; Levý Alt + 0151
promile &permil; Levý Alt + 0137
Euro &euro; Levý Alt + 0128
dolní česká uvozovka &bdquo; Levý Alt + 0132
horní česká uvozovka &ldquo; Levý Alt + 0147
dolní česká jednoduchá uvozovka &sbquo; Levý Alt + 0130
horní česká jednoduchá uvozovka &lsquo; Levý Alt + 0145
apostrof &rsquo; Levý Alt + 0146
» levá lomená (francouzská) uvozovka &raquo; Levý Alt + 0187
« pravá lomená (francouzská) uvozovka &laquo; Levý Alt + 0171
× krát &times; Levý Alt + 0215
tři tečky, výpustka &hellip; Levý Alt + 0133
minus &minus;
± plus minus &plusmn; Levý Alt + 0177
° stupeň &deg; Levý Alt + 0176
© copyright &copy; Levý Alt + 0169
® registrovaná obchodní značka &reg; Levý Alt + 0174
obchodní značka &trade; Levý Alt + 0153
ß ostré S &szlig; Levý Alt + 0223
" palcová míra &quot; Levý Alt + 0033